Armata României recrutează!

Au început înscrierile pentru învățământul universitar, postliceal și liceal

militar – anul de învățământ 2023-2024.

Termenele limită de înscriere:

Învățământul universitar de licență 199 de locuri: 31 mai 2023;

Perioada desfășurării selecției: 20.02 – 09.06.2023;

Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu

diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 26 de ani (24 pentru aviaţie-naviganţi)

împliniţi în cursul anului 2023.

Învățământul postliceal militar (1457 de locuri din care 186 în județul

Buzău la SMMMSFA Boboc): 02 iunie 2023;

Perioada desfășurării selecției: 20.02 – 09.06.2023;

Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu

diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în cursul anului

Învățământul liceal militar (816 locuri): 24 martie 2023;

Perioada desfășurării selecției: 06.02 – 11.04.2023;

Perioada examinării medicale: 20.02 – 13.04.2023;

Se pot înscrie elevii aflaţi în clasa a VIII-a și care au cel mult 16 ani

împliniți în acest an. Înscrierea se face de către candidat cu unul dintre părinți (sau

tutore legal).CONDIȚII și CRITERII de recrutare și selecție

În vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare (criterii generale și

specifice de recrutare, nr. de locuri pe instituții de învățământ, arme și specialități

militare, probe de selecţie, bareme etc.), vă puteți adresa biroului informare

recrutare din cadrul Centrului militar județean Buzău, situat în B-dul Unirii nr. 140,

în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi, vineri între orele 08.00-16.00 și marți între

orele 10.00-18.00 dar și la telefon 0238-720.620.

Pentru înscrierea la sediul biroul informare-recrutare potențialii candidați

se vor prezenta cu actul de identitate.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al

Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.recrutaremapn.ro, unde candidații

se pot înscrie online, după crearea unui cont de utilizator unic.

Învățământul universitar de licență (3-6 ani):

https://www.recrutaremapn.ro/ofiter.php

Învățământul postliceal militar (2 ani) de formare a maiștrilor militari:

https://www.recrutaremapn.ro/maistrumilitar.php

Învățământul postliceal militar (1 an) de formare a subofițerilor:

https://www.recrutaremapn.ro/subofiter.php

Învățământul liceal militar (4 ani):

https://www.recrutaremapn.ro/elev.php

p./COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN BUZĂU

ȘEFUL DE STAT MAJOR

//Locotenent-colonel//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings