ANUNTURI PUBLICE

A N U N T   P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin.(2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 septembrie 2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

-Hotărârea nr.229 privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anume strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca”;

Hotărârea nr.230 pentru restricționarea accesului auto-vehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău;

-Hotărârea nr.231 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile sus menţionate pe site-ul primăriei.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU

 

                                                                                                                   ANUNȚ  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău  a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al  Municipiului  Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până cel târziu 23 octombrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings