ANUNT PUZ IAZUL MORILOR

Stimaţi cetăţeni

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui PUZ, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru « PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAŢIU DE RECREERE» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categorie de folosinţă drum, în suprafaţă de 28.905 mp mp.

Observaţiile şi propunerile pot fi transmise la Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, camera 8 din Primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 07.06.2019 – 01.07.2019, în zilele lucrătoare..

Cu stimă,

Primarul Municipiului Buzău,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings