ANUNT PUBLIC

În   conformitate   cu   dispoziţiile   art.   49,   alin.   (2),   din   Legea   nr.

215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările  si completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău  din  24   aprilie  2019   au   fost  adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

-Hotararea nr.102/24.04.2019 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2019;

-Hotararea nr.104/24.04.2019  pentru   modificarea   Hotărârii   nr.231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoarede urgentă, precum  si a prestatiilor financiare exceptionale;

-Hotararea nr.113/24.04.2019 privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe   colective   din  Cartierul  Alexandru   Marghiloman,   municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

-Hotararea nr.114/24.04.2019 privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Brosteni , municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

-Hotararea nr.115/24.04.2019 privind  schimbarea   denumirii   Soselei„Spătaru”  în   Soseaua  „Bucuresti”  si  schimbarea   Soselei  „Pogonele”  în Soseaua  „Constantei ” din municipiul Buzău;

-Hotararea nr.116/24.04.2019  privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”,   parcului   situat   în   zona   Palatului   Comunal  din   municipiul Buzău;

Persoanele   fizice   si   juridice   interesate   pot   consulta   hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings