ANUNŢ PUBLIC

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentaţiei PUZ pentru « ANSAMBLU REZIDENŢIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ŞI  REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU» în intravilan din municipiul Buzău, tarla 33.  

         Observaţiile şi propunerile pot fi transmise la Punctul de Informare Cetăţeni camera 8 din primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada premergătoare şedinţei de dezbatere publică, în zilele lucrătoare.

         Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Buzău, sala 13 «Nicu Constantinescu», în data de  22.03.2019,  la ora 10ْْْ ْ.

         Cu stimă,

  Primarul Municipiului Buzău,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings