ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitiile  art.  7,  alin.   (1) si  (2)  din  Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica,  in  calitate  de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara  a Consiliului   Local al Municipiului  Buzau  din  luna  martie  2019  a  fost  initiat  urrnatorul  proiect  de hotarare cu caracter normativ:

•   proiect de hotarare  privind modificarea Anexei  nr. 1 O   la HCL nr. 294/2018 privind  stabilirea,  la nivelul  municipiului  Buzau,  a  impozitelor   si taxelor  locale pentru anul fiscal 2019.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul  de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro  si  la avizierul primariei.

Propunerile,  sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la   proiectul   de  hotarare rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau,  la Ghiseul Unic,  pana cel tarziu 01 martie 2019,  la responsabilul pentru relatia  cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings