anunt public

In  conformitate  cu dispozitiile  art.  7,  alin.  (1) si  (2)  din   Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in   administratia  publica,  in  calitate   de primar,   aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau din  luna februarie  2019  a fost  initiat  urmatorul  proiect  de hotarare cu caracter normativ:

•    proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare  si functionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Buzau

Persoanele fizice si juridice  interesate pot consulta proiectul  de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,   la adresa  www.primariabuzau.ro   si  la avizierul prirnariei.

Propunerile,   sugestiile  sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul   de  hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului   Buzau,  la Ghiseul Unic,   pana  cel  tarziu  25  februarie  2019,   la  responsabilul   pentru   relatia   cu societatea  civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings