ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitiile art.  7,  alin.  (1) si (2) din Legea nr. 52/2003 privind  transparenta  decizionala  in  adrninistratia  publica,  in  calitate  de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta  ordinara a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau  din  luna  februarie  2019  a fost  iinitiat  urmatorul  proiect  de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare  privind  modificarea  Regulamentului si  Caietelor    de sarcini ale serviciului  public de salubrizare din municipiul Buzau

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare  pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa www.primariabuzau.ro   si  la avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul   de  hotarare rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Prirnariei  municipiului Buzau,  la Ghiseul Unic,   pana  cel  tarziu  31  ianuarie  2019,   la  responsabilul   pentru  relatia   cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings