ANUNT PUBLIC

In conformitate cu dlspozitiile art.  49,  alin.(2),    din Legea nr.  215/2001 a admtnistratiei  publice locale,   cu modificarile si  cornpletarile ulterioare,    In

calitate de primar al municipiului Buzau,   aduc la cunostinta   publica  faptul ca In  sedinta  ordinara  a  Consiliului   Local  al  Municipiului  Buzau  din   23 noiembrie  2018 au fost adoptate urmatoarele hotarari cu caracter normativ:

  • Hotararea  nr. 271  privind arondarea imobilelor –  blocuri  de locuinte colective din cartierul  Unirii,   municipiul   Buzau,   pe strazi,   cat si  atribuirea de numere administrative;
  • Hotararea  nr. 272 privind atribuirea de denumiri unor alei din   Parcul Crang,   municipiul Buzau;
  • Hotararea  nr. 273 privind atestarea apartenentei   la domeniul  public al municipiului  si  atribuirea  denumirii  drumului  situat In municipiul   Buzau, delimitat  de imobilele aflate la numerele  postals  163A,   respectiv  163B   de pe strada Transilvaniei si imobilul cu nurnarul cadastral 18222;
  • Hotararea   nr.  274  privind   schimbarea  denumirii  strazii  ,,Pompiliu $tefu”  in strada ,,Constantin  Angelescu”,   din municipiul  Buzau;
  • Hotararea    nr.   275   privind   schimbarea    denumirii    strazii   Tudor Vladimirescu   In  strada  George   Emil  Palade  din  municipiul   Buzau  ?i arondarea imobilelor – blocuri de locuinta colective pe aceasta strada cat ?i atribuirea de numere administrative   (postale ).

Persoanele  fizice  si  juridice  interesate  pot  consulta  hotararile    sus mentionate pe site-ul prirnariei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings