ANUNT PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1)  i (2) din Legea nr.52/2003   privind   transparenţa   decizională   în   administraţia   publică,   în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiectde  hotărâre privind  arondarea  imobilelor  –  blocuri  de locuinţe colective din cartierul  Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative .

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre   pe   site-ul   autorităţii   publice   locale,   la   adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,   sugestiile   sau   opiniile   cu   privire   la   proiectul   de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău,   la   Ghişeul   Unic,   până   cel   târziu   23   ianuarie  2019,   la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings