ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitiile  art.  7,  alin.  (1)  si (2)  din  Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in administratia  publica,   in  calitate  de  primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului  Buzau  din   luna decembrie  2018   a fast  initlat  urmatorul  proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare   si functionare a sistemului de iluminat public din Municipiul   Buzau

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatile  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro   si  la avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile  sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul  de  hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului   Buzau,  la Ghiseul Unic,  pana  cel  tarziu  05  decembrie  2018,   la  responsabilul   pentru  relatia  cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin  Toma

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings