ANUNT PUBLIC

In  conformitate  cu dlspozitiile art.  7,  alin. (1)   si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica,   in calitate  de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local  al Municipiului   Buzau  din  luna  noiembrie  2018  a fost  initiat  urrnatorul   proiect  de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect  de  hotarare  privind  schimbarea   denumirii      unor  tronsoane  din Strada,,   Col. Ion Buzoianu “din   municipiul Buzau.

Persoanele fizice  si juridice  interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro  §i  la  avizierul primariei,

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul   de  hotarare mentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau,  la Ghiseul Unic,   pana  eel  tarziu   12  noiembrie  2018,   la  responsabilul   pentru  relatia   cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU, Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings