ANUNT PUBLIC

In conformitate Legea  nr. 52/2003 privind transparenta decizionala  In adrninistratia publics,  In calitate de primar,  aduc la cunostinta  publica faptul ca pentru  sedinta  ordinara  a  Consiliului   Local  al  Municipiului    Buzau  din  luna noiembrie 2018 a fost initiat urrnatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare  privind   arondarea   imobilelor   –   blocuri   de  locuinte colective din cartierul Unirii,   municipiul    Buzau,   pe strazi,   cat §i atribuirea de numere administrative.

Persoanele fizice §i juridice  interesate pot consulta proiectul   de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,   la adresa  www.primariabuzau.ro    si  la  avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul     de   hotarare rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Primariei municipiului   Buzau,   la Ghiseul Unic,   pana  eel  tarziu  14  noiembrie  2018,   la  responsabilul  pentru  relatia   cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings