ANUNT PUBLIC

In   conformitate   cu  dlspozltiile   Legii  nr.   52/2003   privind  transparenta decizionala  in  administratia  publica,  in  calitate  de  primar,  aduc  la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului  Buzau a fost initiat urrnatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare pentru modificarea  Hotararii nr. 181/2018 a Consiliului Local  al  Municipiului  Buzau  privind  aprobarea  preturilor  si tarifelor  locale  de producere, transport, distributie si furnizare  a energiei termice  pe baza de gaze naturale, practicate de Regia Autonorna Municipala “RAM” Buzau

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro si  la  avizierul primariei.

Propunerile,  sugestiile  sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul  de  hotarare rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Prirnariei municipiului Buzau, la Ghiseul Unic,  pana  cel  tarziu  23  octombrie  2018,  la  responsabilul   pentru  relatia  cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings