ANUNT PUBLIC

Prirnaria    municipiului    Buzau   organizeaza     in data  de  18 septembrie,  ora 15.00,   la sala  Stan  Sararu  din  Palatul Comunal,   sedinta   publica   de  dezbatere   a  Proiectului de hotarare  nr.   204   din    data   de   07   august    2018   pentru    restrictionarea   accesului autovehiculelor  in  Parcul Crang    din  municipiul  Buzau,  proiect   de  hotarare   cu  caracter normativ.

Proiectul   de hotarare   au fost publicat,  In data de 8 august a.c.,   pe site-ul www.primariabuzau.ro     lrnpreuna  cu expunerile   de  motive,   potrivit   prevederilor   Legii  nr.5212003 privind  trensperenie  decizionele  In eaministretie  publica.

La  sedinta   publica   sunt  invitati   sa  participe  toti  cei  interesati:     cetateni,   persoane fizice  ~i  juridice,   orqanizatii    ale  societatii   civile,   orqanizatii   neguvernamentale,       reprezentanti   ai institutiilor    publice   interesate.

Persoanele  interesate   se pot inscrie  in  vederea  luarii  cuvantului   In cadrul  sedintei  la sediul   Prirnariel    Municipiului    Buzau,    la   Ghiseul   unic,     persoana   de  contact   Dinu  Larisa,      tel.0238/723.371     sau e-mail:    larisa.dinu@primariabuzau.ro.

 

 

 

 

 

 

 

Prlmarul  Municipiului  Buzau,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings