ANUNT PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2018 au fost iniţiate următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ:

– proiectul de hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu  și arondarea imobilelor –blocuri de locuinţe colective din cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

– proiectul de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului  situat în municipiul Buzău, delimitat  de imobilele aflate la numerele poștale 163A, respectiv 163B de pe strada Transilvaniei  și   imobilul cu numărul cadastral 18222.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre sus menţionate pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până cel târziu 17 octombrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings