ANUNT PUBLIC

                                          În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2018 au fost iniţiate următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ:

– proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi (Strada „ Pompiliu Ștefu ”  în  Strada  „ Constantin Angelescu”).

– proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi (strada Tudor Vladimirescu în strada George Emil Palade).

– proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi („Intrarea Pescăruş”, drum public situat între imobilele cu numerele 242-244 de pe Strada Orizontului, cartier Simileasca, în „Intrarea Cocorilor”).

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până cel târziu 5 octombrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings