ANUNT PUBLIC

           ROMÂNIA

    JUDETUL  BUZĂU,  MUNICIPIUL BUZĂU

          – PRIMAR –

    Nr. 236/CLM/2018            ANUNȚ  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2018 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind  schimbarea denumirii  străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anume  strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca ”.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până cel târziu 7 septembrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings