ANUNT PUBLIC

Primaria municipiului  Buzau inforrneaza  operatorii  economici  care doresc sa realizeze  lucrari de bransarnente  apa –  canalizare  pe domeniull public al municipiului  ca sunt  invitati sa depuna la sediul lnstitutiei  o cerere In vederea aqrementarii  pentru realizarea unor astfel de lucrari.

Cererea respectiva va fi lnsotita de urrnatoarele documente:

1. Copie  dupa certificatul  de inmatriculare   al societatii  comerciale  ;

2. Gopie dupa statutul societatii  ,     cu obiectul de activitate  ;

3. Lista responsabililor  atestati cu executia lucrarilor  ;

4.Curriculum vitae – lista lucrarilor reprezentative executate ;

5.Agrementul din partea unitatilor beneficiare a retelelor tehnico-edilitare emis pentru societatea sau personalul lncadrat  pe durata nedeterminata  al acesteia;

6. Pentru lucrari de constructii (drumuri):

– lista utilajelor si echipamentelor  specifice  ;

– lista iucrarilor de refacere In  carosabil executate  pana la data agreerii  ;

-contract furnizare  mixturi   asfaltice

7. Contractul de colaborare cu un agent economic specializat  si agreat pentru executarea  lucrarilor de drumuri si spatii verzi ;

8. Taxa anuala de 273 lei ;

Primarul Municipiului   Buzau, Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings