ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitiile  art.  7,  alin.  (1) si  (2) din  Legea  nr.  52/2003 privind  transparenta   decizionala  In  adrninistratia   publica,   In  calitate  de  primar, aduc la cunostinta  publica faptul ca pentru sedinta  ordinara  a Consiliului  Local al Municipiului   Buzau  din  luna  august  2018  a  fost  initiat  urmatorul   proiect  de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea  unor ajutoare de urgenta, precum si a prestatiilor financiare  exceptionale.

Persoanele  fizice si juridice  interesate pot consulta  proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii   publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro   si   la  avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile   cu  privire   la  proiectul   de  hotarare susmentionat pot fidepuse la sediul Primariei municipiului Buzau, Ghiseul Unic, pana cel tarziu 09 august 2018, la responsabilul pentru relatia cu societatea civila, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings