ANUNT PUBLIC

           ROMÂNIA

     JUDETUL BUZĂU

   MUNICIPIUL BUZĂU

          – PRIMAR –

    Nr. 199/CLM/2018

     ANUNȚ  PUBLIC

         În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iulie 2018 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 24 iulie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings