3 DECEMBRIE, sedinta EXTRAODINARA la CONSILIUL JUDETEAN

  Prin  Dispoziția Președintelui nr.330/26.11.2020   Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de
03 decembrie 2020, ora 10:30.


Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare:

1. Proiect de hotărâre nr. 194/25.11.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 5;

2. Proiect de hotărâre nr. 195/25.11.2020  pentru rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020;

3. Proiect de hotărâre nr. 196/25.11.2020  pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 197/25.11.2020  pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 198/25.11.2020  pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 199/25.11.2020  pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 200/25.11.2020  pentru aprobarea asigurării unor servicii hoteliere pentru studenții voluntari repartizați la Spitalul Județean de Urgență Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 201/25.11.2020  pentru aprobarea formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru realizarea documentației tehnico-economice a acestuia;

9. Proiect de  hotărâre nr. 202/25.11.2020  pentru aprobarea actualizării III a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”; 

10. Proiect de hotărâre nr. 203/25.11.2020  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021;

11. Proiect de hotărâre nr. 204/25.11.2020 pentru aprobarea formei actualizate statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 205/25.11.2020  pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 206/25.11.2020  privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Nicolae Peneș;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings