22 SEPTEMBRIE, ORA 12.30

 

 DISPOZIŢIE Nr. 235  privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară de îndată – miercuri,
22 septembrie 2021

 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,  În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin. (2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art. 196 alin. (1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

        Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 22 septembrie 2021, ora 1230, având pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre nr. 177/2021 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI – formă revizuită 2, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului.

     (2)  Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni.

Art.2. Materialul se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 22 septembrie 2021 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

        BUZĂU, 20 SEPTEMBRIE 2021 

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU          

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings