VINERI, „EXTRAORDINARA” LA CJ

Prin Dispoziția nr.268/09.10.2018 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 12.10.2018, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 7

2. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022

3. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022

4. Completarea Anexei nr. 5 la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020

5. Aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii

6. Aprobarea prelungirii contractelor de delegare a gestiunii directe a unor servicii publice către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings