VESTI BUNE DE LA DEPUTATUL SORIN LAZAR

Domnul deputat SORIN LAZĂR, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, în ședința din data de 19 iunie 2018 (ședință ce a avut ca invitat pe Ministrul Finanțelor Publice), a dezbătut alături de colegii din comisie Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.219 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Propunerea legislativă are ca obiect corectarea situației anormale în cazul TVA datorat pentru colectarea apei menajere și, în plus, prevede extinderea măsurii de reducere a cotei TVA de la 19% la 9% la celelalte prestări / furnizări de utilități publice.

Consecința directă a diminuarii taxării acestor servicii constă în reducerea cheltuielilor cu utilitățile în gospodăriile populației, ceea ce ar avea un efect multiplicator în economie prin direcționarea de către populație a veniturilor suplimentare către investiții sau către achiziționarea de alte bunuri și servicii prestate de agenții economici autohtoni, plătitori de impozite la rândul lor.

În urma raportului favorabil dat de Comisia de buget, finanțe și bănci, plenul Camerei Deputaților, a votat în unanimitate acest proiect de lege.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings