“URGENTA” LA CLM

 

ROMANIA JUDETUL   BUZAU MUNICIPIUL  BUZAU

– PRIMAR  –

DISPOZITIE

privind convocarea  in sedinta   de indata a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau

Primarul  municipiului  Buzau,  judetul  Buzau;

In  temeiul  art.   39,   alin.  (4 ),   art. 68,   alin.   (1) si  art.  115,   alin.   (1) lit. a) din

Legea nr.  215/2001  a adrninistratiei  publice  locale,   republicata,   cu modificarile  si cornpletarile  ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.-  Se  convoaca   Consiliul  Local  al  Municipiului   Buzau in  sedinta  de indata  pentru joi,  22 februarie  2018, ora 15,00,   sedinta care va avea loc in sediul Consiliului  Local al Municipiului  Buzau,   situat in municipiul  Buzau,   Piata Unirii nr.,1   In Palatul Comunal,   etaj 1,  sala Stan Sararu (sala 24 ).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.-  proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea   Docurnentatiei   de  Avizare   a Lucrarilor  de lnterventii  si  a indicatorilor  tehnico-economici   aferenti obiectivului  de lnvestitii   “Reabilitarea energetica   a  blocurilor de  locuinte    din  Municipiul Buzau”  (Bloc 3A Hasdeu,   Bloc 3B Hasdeu,   Bloc Integral  1,   Bloc 19A,   Bloc 19B, Bloc  19F si  Bloc  19G Unirii) In cadrul  Programului  Operational   Regional  (POR) 2014-2020,          apelul        de        proiecte         POR/2017/3/3.1 /A/2/7        Regiuni, POR/2017/3/3.1/A/2/BI        si  POR/2017/3/3.1/A/ITl/1,     Axa  prioritara  3  –  Sprijinirea tranzitiei  catre  o economie  cu emisii  scazute  de carbon,   Prioritatea  de investitii 3.’Operatiunea A-Cladiri  rezidentiale”.                                                                         ‘

Art.2.-  Secretarul   municipiului   Buzau  va  asigura  aducerea   la  cunostinta publica  a prevederilor  prezentei dispozitii.

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings