ULTIMA SEDINTA ORDINARA…

Prin Dispoziția nr. 233 din 10.09.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 17.09.2020 ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Proiect de hotărâre nr. 156/09.09.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 157/09.09.2020 pentru rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 158/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 159/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău

Proiect de hotărâre nr. 160/09.09.2020 pentru rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 161/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 162/09.09.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 163/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 103P la km. 4+350” comuna Chiojdu, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 164/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000” comuna Chiojdu, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 165/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+500” comuna Chiojdu, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 166/09.09.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Casa nouă în drumul spre casă” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1

Proiect de hotărâre nr. 167/09.09.2020 pentru aprobarea Documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Un pas spre comunitate” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018

Proiect de hotărâre nr. 147/03.08.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 148/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 149/03.08.2020 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 168/09.09.2020 privind aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 169/09.09.2020 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 170/09.09.2020 pentru aprobarea extinderii perimetrului Stației de tratare și valorificare a deșeurilor din construcții, sat Vernești, comuna Vernești județ Buzău – obiect al contractului de delegare a gestiunii către societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 171/09.09.2020 pentru majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită fundației ”Crucea alb – galbenă” – filiala Buzău

Proiect de hotărâre nr. 172/09.09.2020 pentru darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă

Proiect de hotărâre nr. 173/09.09.2020 privind darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50 pe durata anului școlar 2020 – 2021

Proiect de hotărâre nr. 174/09.09.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 175/09.09.2020 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 176/09.09.2020 pentru completarea anexelor la Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie” – forma actualizată conform Codului administrativ

Proiect de hotărâre nr. 177/09.09.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 178/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 179/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 180/09.09.2020 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat

Proiect de hotărâre nr. 181/09.09.2020 pentru aprobarea colaborării între Consiliul județean Buzău și Liceul cu program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean de pregătire în sportul de performanță pentru copii și tinerii proveniți din mediul rural

Proiect de hotărâre nr. 182/09.09.2020 privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Băcioiu Emil

II. RAPOARTE, INFORMĂRI

Informarea Muzeului Județean Buzău privind organizarea expoziției ”Surprinzătorul DALI”

Raport semestrial, privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings