ULTIMA SAPTAMANA DE RECRUTARE MILITARI REZERVISTI

REZERVIST VOLUNTAR
în Armata României
Centrul Militar Județean Buzău, prin Biroul Informare-Recrutare, structura
specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de
promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete –
pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați că termenul limită pentru
înscriere ca rezervist voluntar se apropie de final. Înscrierile pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de
rezervist voluntar în Armata României continuă până la data de 10.06.2022.
Sunt disponibile 871 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofițeri,
maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), iar persoanele interesate pot depune
dosarele la Biroul Informare-Recrutare al Centrul Militar Judeţean pe a cărui rază de
responsabilitate îşi au domiciliul. Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire
militară.
Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează
pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri),
respectiv între 18 și 50 de ani, dacă optează pentru soldați și gradați rezerviști
voluntari.
Cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist
voluntar vor completa o cerere de înscriere și se vor prezenta la Biroul Informare￾Recrutare cu următoarele documente:
– actul de identitate, în original şi în copie;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data
depunerii;
– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în
viaţa civilă, în original şi în copie;
– permisul de conducere valabil, în original şi în copie, dacă îndeplinirea
atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii
specifice;
– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care
deţin calitatea de rezervist.
Candidaţii vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul
orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare
la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu
armele/serviciile și specialitățile militare.
Avantaje:
– posibilitatea continuării carierei în viaţa civilă;
– cuantumul remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu
participă la instruire şi nici la misiuni este de 30 % din solda de funcţie, la
care se adaugă solda gradului deţinut;
– a crescut cuantumul indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de
funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
– nu mai există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în
situația nesemnării/ nefinalizării contractului;
– au fost eliminate limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în
străinătate;
– există posibilitatea repartizării în funcții, fără a mai susține probele de
selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și
soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.
Aflaţi mai multe citind Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor
voluntari, republicată (Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din
17.06.2021) şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările
și completările ulterioare.
La biroul informare-recrutare, din cadrul Centrului Militar Județean Buzău,
situat în B-dul Unirii nr. 140, (program în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi,
vineri între orele 08.30-16.30 și marți între orele 10.30-18.30) dar și la telefon 0238-
720 620, cei interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului
militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie,
structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să
susţină examinarea medicală, precum și la unitatea militară sau centrul de instruire
2 din 3
3 din 3
în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac
obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings