TRANZACTIILE IMOBILIARE, PARALIZATE DE SUSPENDAREA EMITERII ORDINULUI PREFECTULUI

 Intrarea în vigoare a Legii nr. 165 din 2013 și publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 suspendă retrocedările de blocuri buzauterenuri, punerile în posesie și emiterea titlurilor de proprietate. Conform Legii nr. 165 din 2013 privind finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, toate unitățile administrativ-teritoriale trebuie să facă analiza suprafețelor și imobilelor care au mai rămas de restituit proprietarilor. Apoi, se întocmește o situație centralizată cu cererile de restituire nesoluționate și a inventarului terenurilor care pot fi retrocedate.

 CE IMPUNE LEGEA ?

Primarul nu mai este președintele comisiei locale

Comisia locală pentru inventarierea terenurilor se va constitui la nivelul fiecărei administrații publice locale, conform articolului 5, prin ordin al prefectului, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 165. În componența comisiei intră un reprezentant al instituției prefectului, care are și calitatea de președinte al comisiei, primarul, secretarul localității, un specialist în măsurători topografice și în identificarea tarlalelor și parcelelor, precum și un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară. Comisia poate avea un număr mai mare de membri, în funcție de mărimea localității.

Situația terenurilor, întocmită pe hărți

Comisia va întocmi, la 180 de zile de la data constituirii, conform cu normele de aplicare a prezentei legi, situația pe ortofotoplan a terenurilor agricole, cu sau fără investiții, a terenurilor forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, rezerva comisiei locale de fond funciar și terenurile ocupate cu islazuri. Comisia județeană de fond funciar centralizează aceste situații în termen de 30 de zile de la primirea acestora și transmite rezultatul centralizării Agenției Domeniilor Statului (ADS) și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), după caz, care demarează sau nu procedurile pentru schimbarea regimului juridic al terenurilor. Cererile de restituire care nu pot fi soluționate prin restituire în natură la nivelul comisiilor investite de lege se soluționează prin acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte.

Finalizarea dosarelor, la termene

Pentru a accelera ritmul de finalizare a dosarelor, noua lege prevede un termen de 90 de zile în care persoanele care se consideră îndreptățite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la comisiile investite de lege. Acest termen poate fi prelungit cu încă 60 de zile dacă se face dovada efectuării unor demersuri pentru completarea dosarului, în raport cu alte instituții. Comisiile care au obligația de a soluționa cererile formulate în baza Legii nr. 10 din 2001 vor avea stabilite termene stricte, de la 1 ianuarie 2014.

CE A IESIT DIN LEGE ?

Nu se mai elibereaza ORDINUL PREFECTULUI

Saptamana trecuta, mai exact in ziua de 28 august, la Primaria Municipiului Buzau s-a primit o adresa de la Prefectura judetului Buzau prin care se aduce la cunostinta SUSPENDAREA EMITERII ORDINULUI PREFECTULUI in baza legii 165/2013.

Cand se solicita ordinul prefectului?

Ordinului Prefectului în baza Legii nr. 18/1991- legea fondului funciar

Cazul 1.  Se solicita obtinerea Ordinului Prefectului in cazul in care proprietarii de constructii: garaje, spatii comerciale /chioscuri, case / locuinte, hale etc., folosesc terenul aferent constructiei (lor)cu titlu de inchiriere de la Primariile locale si doresc intabularea constructiei 

Acest lucru facandu-se doar in baza unui act de proprietate asupra terenului, se solicita prin planurile de situatie executate de echipa noastra ( planuri ce necesita si avizul Oficiului teritorial de Cadastru si Publicitate Imobiliara)- institutiei Ordinului Prefectului, emiterea Ordinului Prefectului pe suprafata de teren aferenta constructiei(lor).

Cazul 2.  Se solicita obtinerea Ordinului Prefectului pentru proprietarii ce detin un contract de vanzare-cumparare, in care devin proprietari ai constructiei sau a constructiilor existente, terenul fiind doar cu drept de folosinta, acesta intrand in proprietatea statului in acest sens fiind invocata legea 58 din 1974- privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale.

Pentru obtinerea Ordinului Prefectului este urmat acelasi curs ca in cazul 1, diferenta fiind facuta de faptul ca Ordinul emis va fi facut pe numele proprietarului caruia in momentul aparitiei contractului de vanzare-cumparare in care a fost invocata 58 din 1974 i s-au retras drepturile de proprietate asupra terenului.

Prin emiterea  Ordinului  Prefectului proprietarului ii revine de drept prin act de proprietate terenul mentionat in contract.

FARA ORDINUL PREFECTULUI nu se poate intocmi o carte funciara sin u se poate realize o tranzactie imobiliara. In concluzie, piata imobiliara va fi paralizata pana la sfarsitul acestui an.

 

Cum se apara Prefectura…

Subprefectul  Alecu Vasile spune ca a emis respectiva adresa catre autoritatile locale deoarece asa s-a impus de catre Autoritătea Naționala pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). “Constient de faptul ca piata imobiliara va avea de suferit din cauza aplicarii acestei masuri, am expediat doua adrese catre ANRP prin care am solicitat sa se faca exceptie la aplicare cel putin la tranzactiile de apartamente, precizeaza inginerul Vasile Alecu, subprefectul judetului Buzau. Raspunsurile nu sunt in masura sa multumeasca pe nimeni. Urmeaza sa-l contactez pe presedintele ANRP si sa incerc sa-i explic situatia din teritoriu. Poate… intelege !” a conchis subprefectul Alecu.

Ce spun notarii…

Evident, parte din activitatea notariatelor este sustinuta de tranzactiile imobiliare. Notarii buzoieni se arata extreme mahniti de suspendarea emiterii ordinului prefectului de catre ANRP, ei spunand ca legea 165/2013 nu abroga 18/1991, ceea ce inseamna ca eliberarea ordinului prefectului trebuie sa se faca fara nicio retinere. Problematica va fi discutata la sfarsitul saptamanii viitoare cand se intalnesc toti notarii din Romania. 

Intrebarea este cine si cand va dezamorsa situatia creata de cativa metri patrati de teren de sub blocul nostrum, teren care este practic al nimanui si care nu prea are legatura cu retrocedarile ?

Titi Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings