SEDINTA CJ DE INALTAREA DOMNULUI

Prin Dispoziția nr. 121/21.05.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.05.2020, ora 09:30.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării:

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Proiect de hotărâre nr. 78/21.05.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.164/2019

Proiect de hotărâre nr. 79/21.05.2020 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 80/21.05.2020 pentru rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 81/21.05.2020  pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 82/21.05.2020  pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 83/21.05.2020  pentru rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 84/21.05.2020  privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2020 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 85/21.05.2020  privind stabilirea unor măsuri prealabile depunerii a două cereri de finanțare de către Consiliul Județean Buzău în cadrul POIM/819/9/14 Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID – 19

Proiect de hotărâre nr. 86/21.05.2020  privind însușirea și validarea Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză și respectiv a Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentului de plasmafereză

Proiect de hotărâre nr. 87/21.05.2020 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii și combaterii  COVID-19

Proiect de hotărâre nr. 88/21.05.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău

Proiect de hotărâre nr. 89/21.05.2020 pentru aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”

Proiect de hotărâre nr. 90/21.05.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12,4.13 & 4.14

Proiect de hotărâre nr. 91/21.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe perioada stării de alertă instituită, în condițiile legii, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Proiect de hotărâre nr. 92/21.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al Muzeului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

Proiect de hotărâre nr. 93/21.05.2020 privind înființarea Comisiei pentru Acord unic în cadrul structurii Arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 94/21.05.2020 privind aprobarea  modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 95/21.05.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 96/21.05.2020 privind aprobarea  modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 97/21.05.2020 pentru aprobarea unor măsuri privind transportul județean de persoane prin curse regulate

Proiect de hotărâre nr. 98/21.05.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings