SE DISCUTA O NOUA FINANTARE PENTRU SPITAL

DISPOZIŢIE Nr. 39 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată în data de 28 FEBRUARIE 2024

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 28 februarie 2024, ora 1000. (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu proiectul de hotărâre nr. 47/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău, B-dul Stadionului nr. 7, județul Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B, înscris pe ordinea de zi.

Art.2. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Proiectul de hotărâre se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 28 februarie 2024 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate. Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 26 FEBRUARIE 2024

PREŞEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings