S-a dat startul înscrierilor la colegiile militare naționale

Pentru anul de învăţământ 2024 – 2025, Ministerul Apărării Naţionale vine înîntâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Buzău cu o ofertă

educaţională generoasă pentru învăţământul liceal militar, respectiv 816 locuri în 5 colegii naţionale militare:

  1. Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, judeţul Prahova;
  2. Colegiul Naţional Militar „Ştefan Cel Mare” Cîmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava;
  1. Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba-Iulia, judeţul Alba;
  2. Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, judeţul Dolj;
  3. Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța, județul Constanța.

Elevii claselor a VIII-a care doresc să candideze pentru un loc în cele colegii naţionale militare, care au vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul 2024, se

pot înscrie atât online, la adresa de internet www.recrutaremapn.ro, cât și fizic lasediul Biroului informare – recrutare Buzău, cu sediul în bulevardul Unirii nr. 140.

Înscrierea se va face de către candidat însoțit de unul dintre părinți (sau tutore legal).

Paşii de urmat pentru admiterea în colegiile naţionale militare:

Pasul I – ÎNSCRIEREA

Perioada de înscriere 22-ianuarie ÷ 22-martie-20242 din 2

Pasul II – PROBELE DE SELECŢIE

Perioada de selecție a candidaților 05-februarie ÷ 05-aprilie-2024

Probele de selecție se susţin la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare  Breaza (C.Z.S.O.), jud. Prahova, care sunt eliminatorii şi includ următoarele probe:

proba sportivă alcătuită dintr-o probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 m şi parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ;

testare psihologică;

interviu de evaluare.

Pasul III –VIZITA MEDICALĂ,

Perioada de efectuare a examinării medicale a candidaților

19-februarie ÷ 19-aprilie-2024

Examinarea medicală va fi efectuată la Centrul Militar de Sănătate Buzău.

Pasul IV – CONSTITUIREA DOSARULUI DE CANDIDAT la sediul Biroului

informare-recrutare, situat în Buzău, B-dul Unirii nr. 140 (Clădirea  Comenduirii Garnizoanei Buzău), lângă Biblioteca Judeţeană, telefon 0238/720. 620.

Termen final de întocmire a dosarelor de candidat 30-aprilie-2024.

Pasul V – ADMITEREA

Admiterea în colegiile naționale militare se desfășoară în două etape:

  1. a) etapa I: susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor la disciplinele

Limba și literatura română și Matematică.

  1. b) etapa a II-a: ierarhizarea și repartizarea candidaților în colegiile naționale militare.

Structura probei de verificare conține 30 de itemi, dintre care 10 pentru Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie și 10 pentru Algebră.

Media finală de admitere se calculează astfel

MFA=0,2xMA+0,8xNP

unde:

MFA = media finală de admitere;

MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa nr. 2 la

Ordinul ministrului educației nr. 6154/2023 privind organizarea şi desfăşurarea

admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024 – 2025;

NP = nota la proba de verificare.

Potenţialii candidaţi pot obţine detalii complete cu privire la criteriile de recrutare, întocmirea dosarului de candidat, probele de selecţie şi admitere,

instituţiile militare şi viaţa în mediul militar telefonic la telefon 0238.720.620 sau la sediul Biroului informare-recrutare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings