PRIMA SESIUNE „EXTRAORDINARA” DE INVESTITII PUBLICE

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) lansează prima sesiune de depunere a proiectelor de investiții pentru  submăsurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 care vizează infrastructura de bază și pentru drumuri agricole, dar și protejarea patrimoniului cultural din mediul rural.

Începând de astăzi, 24 septembrie 2015 și până la data de 18 decembrie 2015, AFIR primește cereri de finanțare pentru: submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, Componenta infrastructura de acces agricolă; submăsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Contribuția publică totală aferentă sesiunii anuale din 2015 alocată submăsurii 7.2  Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică este în valoare de 552.000.000 euro. Aceste fonduri vor fi alocate diferențiat, astfel încât pentru investiții în infrastructura de apă/ apă uzată sunt alocate fonduri în valoare de 303.000.000 euro, din care 75.750.000 Euro pentru zona montană; pentru investiții în infrastructura rutieră de interes local sunt alocate fonduri în valoare de 194.000.000 Euro, din care 48.500.000 Euro pentru zona montană; pentru investiții în infrastructura educațională și socială sunt alocate fonduri în valoare de 55.000.000 Euro, din care 13.750.000 Euro pentru zona montană.

Cei care doresc să depună cereri de finanțare prin intermediul Submăsurii 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural au la dispoziție fonduri europene nerambursabile de 97.000.000 euro pentru sesiunea de depunere din 2015.

Fondurile alocate sesiunii aferente anului 2015 pentru componenta infrastructură de acces agricolă a submăsurii 4.3 sunt în valoare de 25.000.000 euro.

Modalitatea de depunere a proiectelor de investiții, valabilă pentru toate aceste submăsuri este cea online. De asemenea, amintim tuturor celor interesați să acceseze fonduri eurepene nermbursabile pentru infrastructură, că pot consulta pe pagina oficială de internet a Agenției www.afir.info variantele finale ale Ghidului Solicitantului pentru toate submăsurile deschise azi pentru finanțare.

 

Prin implementarea tuturor proiectelor de infrastructură, fie de bază sau de acces, dar și prin proiecte menite să protejeze patrimoniu cultural, se urmărește diminuarea tendințelor de declin social și economic din mediul rural. În acest sens, obiectivul final este îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale și, în definitiv, stoparea fenomenului depopulării din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings