Noutati 

PRIMA “EXTRAORDINARA” DIN 2020

Prin Dispoziția nr. 10 din 16.01.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 21.01.2020, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 21.01.2020:

1.Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

2.Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa  pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023

Related posts

Leave a Comment

Privacy Policy Settings