PREFECTUL CERE, PRIMARII RAMAN…PRIMARI

Instituția Prefectului – Județul Buzău, a emis, conform dispozițiilor prefectului SILVIU IORDACHE, o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Buzău privind implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Demersul are la bază sesizarea, de către Instituția Prefectului, a unor neconformități în funcționarea consiliilor locale în ceea ce privește actualizarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale consiliilor locale în sensul asigurării accesului cetățenilor la lucrările ședințelor și posibilitatea ca aceștia să fie informați prin mijloace moderne și accesibile cu privire la deciziile luate.

Conform circularei, alegătorii trebuie să cunoască modul în care sunt utilizate în concordanță cu interesele lor atât resursele locale, cât și cele bugetare alocate de autorităţile centrale în scopul funcţionării administraţiei. În acest sens, în informare sunt enumerate reglementări legale care vizează desfășurarea ședințelor de consiliu local, conform art. 138 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local:

  • ședinţele consiliului local sunt publice;
  • caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
  • cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială (UAT) respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a asista la şedinţele consiliului local şi de a le urmări pe internet;
  • la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, reprezentanți ai guvernului, ai autorităților județene, ai autorităților locale și ai instituțiilor publice din respectiva UAT, precum şi alte persoane interesate;
  • În Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale să fie reglementat că ședințele consiliului local vor fi transmise public, pe internet, sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor care doresc să asiste la lucrările ședințelor; În transmiterea live a ședințelor se recomandă utilizarea aplicațiilor de social media sau de streaming (de tipul Facebook etc.), pentru a fi ușor accesibile de către persoanele interesate.
  • totodată, pentru ca prevederile legii și ale regulamentului propriu să poată fi aplicate, primăriile sunt obligate să asigure funcționalitatea paginilor oficiale de internet.

Totodată, s-a pus în vedere reprezentanților UAT-urilor obligația de a actualiza Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale conform Ordinului nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, art.27, alin 2, lit.c.

Documentul mai precizează că primarii şi secretarii generali vor fi responsabili cu implementarea cât mai urgentă a aspectelor sesizate și că, începând cu luna august, Instituția Prefectului – Județul Buzău va monitoriza modul în care se asigură transmiterea ședințelor de consiliu local.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings