PERMIS DE CONDUCERE, NUMAI CU ACORDUL PARINTILOR

Candidaţii la obţinerea permisului de conducere vor fi obligaţi să includă mai multe documente la dosarul necesar pentru înscriere. Adolescenţii vor trebui să aibă împuternicire de la părinţi, cum că sunt de acord să ia permisul de conducere. De asemenea, şi cerinţele examinatorilor pentru unii candidaţi s-au modificat, începând de ieri.
În Monitorul Oficial, a intrat în vigoare un nou act normativ care prevede mai multe modificări pentru cei care candidează pentru obţinerea permisului de conducere. Schimbările survin în urma deciziei Ministerului Afacerilor Interne de a transpune în legislaţia autohtonă anumite reglementări europene.

Potrivit actului normativ, candidatul trebuie să includă, în dosarul de examinare, o declaraţie pe propria răspundere, în care trebuie să precizeze dacă este cetăţean român, dacă este cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene sau dacă este străin, cu drept de şedere temporară sau pe termen lung.

În plus, candidaţii cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1, trebuie să prezinte şi declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor sau pentru participarea la examinare.

Potrivit legislaţiei în domeniu, în timpul probei practice în traseu, examinatorul urmăreşte modul de comportare al candidaţilor, în funcţie de categoria autovehiculului. Astfel, candidaţii la categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D şi DE trebuie, printre altele, să controleze elementele de securitate legate de încărcarea autovehiculului, să controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile instalaţiei de frânare şi instalaţiei electrice sau să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea mecanismului de direcţie, a instalaţiei de frânare, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării şi a avertizorului sonor.

De asemenea, candidaţii verificaţi trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, cum ar fi să verifice vizual starea anvelopelor, fixarea roţilor (starea piuliţelor de la roţi), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings