O BILA ALBA DE LA COMISIA EUROPEANA

– Buzaul a intrat in Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct

       Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei sale în România a lansat în luna iunie 2012 o cerere de propuneri pentru selectarea organizaţiilor eligibile în vederea acordării unui grant pentru acţiune şi asistenţă tehnică în schimbul găzduirii centrelor de informare publică, cunoscute sub denumirea comună de „Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct ”, pentru perioada 2013-2017.camera de comert

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău a participat cu o propunere de proiect  depusă spre evaluare în cadrul acestei Cereri de Propuneri, iar în data de 5 decembrie 2012, CCIA Buzau a fost informata că propunerea  a fost eligibilă şi a fost inclusă pe lista de propuneri selectate pentru găzduirea unui centru de informare Europe Direct  în perioada 2013-2017. Au urmat procedurile de contractare iar activitatea efectivă a început la 1 ianuarie 2013.

 

Mai multe amanunte despre Centrul EUROPE DIRECT Buzău, aflam de la matematician Anca Damian, directorul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău

– Ce presupune acest Centru si ce obiectiv are ?

Mat. ANCA DAMIAN:Centrul EUROPE DIRECT Buzău este un prim punct de contact al Uniunii Europene cu cetăţenii judeţului Buzău.

Misiunea Centrului este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice.

Obiectivul general al Centrului este acela de a oferi un acces facil tuturor cetăţenilor, atât din zonele urbane cât şi din cele rurale ale judeţului Buzău, la informaţii cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene prin promovarea şi susţinerea conceptului de cetăţenie europeană activă, cât şi a instituţiilor europene, cu privire la modalitatea în care sunt percepute acţiunile şi activităţile lor de către cetăţeni.

 

 -Presupun ca Centrul Europe Direct Buzău are si alte obiective specifice…

Mat. ANCA DAMIAN: Cum era si normal, proiectul acre o serie de obiective specifice strict legate de specificitatea economico-sociala a judetului Buzau. Dintre aceste obictive specifice, multe la numar, as enumera:

-Sprijinirea activităţilor de informare/comunicare în vederea comunicării pe teme europene;

-Stimularea dezbaterii publice privind valorile Uniunii Europene în relaţie directă cu valorile româneşti;

-Aducerea informaţiei europene mai aproape de casele oamenilor adaptând-o nevoilor lor specifice  (copii, tineri, populaţie rurală, etc.);

-Creşterea transparenţei acţiunilor Uniunii Europene în judeţul Buzău;

-Sensibilizarea opiniei publice asupra apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană referitor la drepturile şi obligaţiile pe care le are;

-Creşterea gradului de cunoaştere a legislaţiei la nivel european a cetăţenilor din judeţul Buzău şi promovarea la nivel local a conceptului de cetăţenie europeană activă;

-Furnizarea de informaţii, recomandări, asistenţă şi răspunsuri la întrebările legate de programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene;

-Organizarea de evenimente care să răspundă nevoilor de cunoaştere ale comunităţii locale cu privire la Uniunea Europeană;

-Oportunitatea de a comunica instituţiilor Uniunii Europene reacţiile cetăţenilor judeţului Buzău  sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii, astfel încât Comisia Europeană să aibă posibilitatea de a îmbunătăţii transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale;

-Creşterea gradului de informare şi educare a cetăţenilor cu privire la politicile Uniunii Europene în perioada 2013-2017;

-Colaborarea cu instituţii, organizaţii şi mass-media, pentru a participa la acţiuni, dezbateri, seminarii, conferinţe destinate aducerii informaţiei europene mai aproape de cetăţeni;

-Stabilirea de relaţii de cooperare şi schimburi cu alţi vectori de informare cu vocaţie europeană: Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, celelalte Centre Europe Direct, reţeaua centrelor Euro Info, centre similare din Statele Membre ale Uniunii Europene.

 

-Ce actiuni se vor derula in acest an?

Mat. ANCA DAMIAN Centrul Europe Direct Buzău propune pentru anul 2013 evenimente şi acţiuni de comunicare de mare diversitate, având tematica centrată pe nevoile locale de informaţii despre Uniunea Europeană şi pe priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene pentru anul 2013, în special în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor UE, strategia de creştere economică „Europa 2020” şi „Anul european al cetăţenilor 2013”. Ele se vor adresa  publicului larg sau unor grupuri ţintă specifice.

 

-Cum pot fi contactati reprezentantii Centrului Europe Direct Buzău?

Mat. ANCA DAMIAN Activitatea Centrului Europe Direct Buzău se desfăşoară în cadrul punctului de lucru al CCIA Buzău situat în Buzău, str. Unirii, bl. 2B, parter.

Programul de lucru cu publicul este de luni – joi între orele 9:00 – 16:00 iar vineri între orele 9:00 – 13:00.

Aşteptăm toţi cetăţenii din judeţul Buzău care doresc informaţii cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene  să ne contacteze la sediul Centrului Europe Direct Buzău sau la tel: 0238 414719, E-mail: europedirectbuzau@cciabuzau.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings