Marti, consilierii judeteni dezbat 29 de proiecte

Prin Dispoziția Președintelui nr. 429 din 16.11.2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară
marți, 22 noiembrie 2016, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din data de 22 noiembrie 2016:

 

 1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mateeșescu Ioan Caton şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
 2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NEDELCU GRIGORE;
 3. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016;
 4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
 6. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 7. Rectificarea a V-a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Muzeului Județean Buzău;
 11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău;
 12. 1 Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2017;
 13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2017 la nivelul Judeţului Buzău;
 14. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 32/2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale, participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2016 și a Metodologiei de alocare a sumelor;
 15. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;
 16. Declararea apartenenţei la domeniul public al judeţului Buzău a unui bun imobil situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr.1;
 17. Stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – formă actualizată;
 18. Aprobarea promovării proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”;
 19. Aprobarea unor modificări în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău şi Planul de Acţiuni 2014 – 2020;
 20. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Promovarea Turismului în Județul Buzău și a Planului Operațional 2016-2020;
 21. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 22. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;
 23. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;
 24. 2 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;
 25. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Udați – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;
 26. Modificarea Caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, seria LT nr. 140, și a tabelului cu persoane transportate pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur;
 27. Aprobarea Raportului privind legalitatea măsurilor dispuse de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău în cazul copiilor-elevi cu domiciliul în alte județe decât județul Buzău;
 28. Încetarea numirii temporare a domnului Vintilescu Belciug Adrian în funcția de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 29. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings