LANSARE SESIUNE  PENTRU „INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE”

Finantarea nerambursabila in cadrul Masurii 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” este cuprinsa intre 40-70% din valoarea eligibila a proiectului. Acordarea finantarii se va face pe baza de punctaj. Suma maxima nerambursabila care se poate obtine este de 2.500.000 Euro. Sesiunea de depunere se va deschide la sfarsitul lunii Martie. Va sugeram ca, in cazul in care doriti sa accesati fonduri prin acest program, sa faceti demersurile in vederea elaborarii proiectului cat mai curand posibil, altfel exista riscul nedepunerii proiectului in termen.

 

Eligibilitatea solicitantului

 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor;

Ce tipuri de investitii puteti face?

 • Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare;
 • Infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii; investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei;
 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara int-un proiect de investitii la nivel de ferma;
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, ca si componenta in cadrul unui proiect de investitii;
 • Investitiile in producerea de energie din surse regenerabile: solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala, din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;

Gradul de finantare

 1. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO: Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
  •  in cazul proiectelor care prevad achizitii simple :

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

  • pentru proiectele care prevad constructii-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

  • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;


II.
In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO: Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

  • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple:

– maximum 500.000 euro;

  • pentru proiectele care prevad constructii- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic; ·

  • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro;

III. In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Data lansare sesiune de depunere

 • 25 Martie 2015

 

*Nota

Echipa noastra va poate ajuta la realizarea proiectului si, in afara documentelor solicitate prin ghidul solicitantului, sa realizati:

 • Cererea de finantare;
 • Plan de afaceri;
 • Studiu tehnico-economic(daca este cazul);
 • Implementarea proiectului – Realizarea dosarelor de achizitii si plati;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings