JOI, SEDINTA ORDINARA LA C.J.

Prin Dispoziția nr.268 din 08.10.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 15.10.2020, ora 11:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 15 octombrie 2020:

Proiect de hotărâre nr. 183/08.10.2020 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 184/09.10.2020 pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă

Proiect de hotărâre nr. 185/09.10.2020 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 186/09.10.2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Buzău

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 187/13.10.2020 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului  de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 188/14.10.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 138/05.08.2020 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings