JOI, SEDINTA LA CJ

Prin Dispoziția nr. 90 din 19.04.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26 APRILIE 2018, ora 9:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării:

 1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2018, pe cele două secțiuni
 2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 2
 3. Rectificarea a III–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
 4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău
 7. Aprobarea decontării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a contravalorii amenajărilor efectuate de locatar și sublocatar la spațiul cu destinația de imagistică medicală (RMN)
 8. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203C, km 17+300 – 19+000,comuna Florica, județul Buzău”
 9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 2+200 – 2+350, comuna Berca, Județul Buzău”
 10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere DJ 220A, km. 0+300, sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău”
 11. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 27+200, comuna Cozieni, județul Buzău”
 12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102C, km. 33+832 – 45+209, limită județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN 10), județul Buzău
 13. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restabilire condiții de circulație și refacere DJ 204M, km. 0+000 – 6+500, Mînzălești – Jgheab, județul Buzău
 14. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203A, km. 13+300 – 15+000, Mărgăritești – Batogu, județul Buzău”
 15. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Berca a unor suprafeţe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca
 16. Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998
 17. Aprobarea Programului festivalului „BUZĂU FEST” ediția a II – a, 31 mai – 03 iunie 2018
 18. Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2018
 19. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul Internațional de Turism, Spania – Bilbao, 4 – 6 mai 2018
 20. Completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 58/2018 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri
 21. Aprobarea acordului de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Business, pentru realizarea acțiunii de promovare în mediul on-line a unor obiective turistice din județul Buzău
 22. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Județean de Poliție Județean Buzău
 23. Aprobarea perfectării unor acorduri de colaborare între UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău – custode al ariilor protejate Penteleu și Siriu și UAT-urile: Nehoiu, Pătârlagele, Gura Teghii, Brăești, Lopătari, Chiojdu și Siriu prin Consiliile locale
 24. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată
 25. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
 26. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Muzeului Județean Buzău
 27. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
 28. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
 29. Aprobarea modificării numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 30. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene: cod 022, Buzău Autogara Sud – Tăbărăști, Gălbinași – Bentu; cod 043, Buzău Autogara XXL – Cernătești; cod 054, Buzău Autogara XXL – Plaiul Nucului; cod 055, Buzău Autogara XXL – Malul Roșu; cod 078 Buzău Autogara Sud – Stîlpu; cod 083, Buzău Autogara Sud – Țintești – Maxenu, operatorului de transport SC TRANS ADRIAN UTIL SRL
 31. Aprobarea menținerii valabilității mandatului de administrator unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău până la numirea Consiliului de Administrație

RAPOARTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017 – centralizat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings