JOI, SEDINTA DECISIVA LA CONSILIUL JUDETEAN

Prin Dispoziția nr. 345 din 10.12.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 17 decembrie 2020ora 10:00.

Ordinea de zi:

I. Depunerea jurământului de către domnul Vioiu Cristinel Nicolae, consilier județean supleant declarat ales și validat prin încheiere a Tribunalului Buzău.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. Proiect de hotărâre nr. 207/10.12.2020 pentru completarea componenţei Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Judeţean Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 208/10.12.2020 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 209/10.12.2020 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

4. Proiect de hotărâre nr. 210/10.12.2020 privind  numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 2020-2024

5. Proiect de hotărâre nr. 211/10.12.2020 privind numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 212/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024

7. Proiect de hotărâre nr. 213/10.12.2020 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024

8. Proiect de hotărâre nr. 214/10.12.2020 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean pentru mandatul 2020-2024

9. Proiect de hotărâre nr. 215/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020-2024

10. Proiect de hotărâre nr. 216/10.12.2020 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024

11. Proiect de hotărâre nr. 217/10.12.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată

12. Proiect de hotărâre nr. 218/10.12.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni

13. Proiect de hotărâre nr. 219/10.12.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 6

14. Proiect de hotărâre nr. 220/10.12.2020 privind rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020

15. Proiect de hotărâre nr. 221/10.12.2020 privind rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 222/10.12.2020 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020

17. Proiect de hotărâre nr. 189/15.10.2020 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2021 la nivelul Judeţului Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 223/10.12.2020 privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice

19. Proiect de hotărâre nr. 224/10.12.2020 pentru aprobarea Documentației tehnico-economice – faza – Documentaţia pentru avizarea lucrările de intervenţie, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapa I – Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău)

20. Proiect de hotărâre nr. 225/10.12.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 226/10.12.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings