JOI, SEDINTA DE CJ

Prin Dispoziția nr.246 din 21 august 2019 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 29 august 2019, ora 09:00.

Ordinea de zi:

 . PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Rm. Sărat (supusă aprobării în ședința extraordinară a Consiliului Județean Buzău din data de 26 august 2019)

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

5. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului județean Buzău

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

7. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

8. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

9. Înlocuirea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019

10. Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA

11. Aprobarea temei de proiectare și a inițierii procedurii de achiziție publică a documentației tehnico-economice aferente promovării proiectului „Realizare Parc balnear, staţiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 287/2017 privind aprobarea promovării proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău” în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiect specific 2.2 „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”

13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

14. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

15. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ

16. Aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău – forma actualizată II

17. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni 13-15 septembrie 2019

18. Aprobarea acordării unor premii elevilor – șefi de promoție 2019 ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc

 

II. RAPOARTE, INFORMĂRI:

 Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings