JOI, CONSILIERII JUDETENI SUNT INVITATI LA SEDINTA

Prin Dispoziția nr.700/2017 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, joi, 26 octombrie 2017, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni
 2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
 3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
 5. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
 6. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
 7. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
 8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 9. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
 10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 11. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2017 și Sărbătorilor de iarnă
 12. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 13. Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 14. Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Județului Buzău în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău
 15. Constatarea încetării calității de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata-Monteoru Buzău”
 16. Revocarea/validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
 17. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău
 18. Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
 19. Completarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Județului Buzău
 20. Actualizarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău
 21. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor
 22. Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului ”Intâlnirile franco-române pentru turism„ Buzău, 24.11.2017
 23. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico­-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 204C, km 60+000 – 84+500, Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 24. Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.220/28.09.2017 pentru aprobarea documentației tehnico­-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000, Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău„ promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Localaă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 25. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
 26. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
 27. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
 28. Numirea doamnei Ioniță Maria-Mirela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 29. Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Pleșcoi-Berca­-Ojasca-Buzău, operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL
 30. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat-Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat- Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat-Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Râmnicelu – Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria)

31. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” – post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings