INVENTARUL…RASULUI

Acţiune de evaluare a  efectivelor de animale săbatice din speciile strict protejate

In aceasta luna, gestionarii fondurilor de vânătoare din judeţul Buzău, respectiv DIRECŢIA SILVICĂ BUZĂU, A.J.V.P.S. BUZĂU, rasi...A.V.P.S. INTERAGRO  BUCUREŞTI, A.V.P.S. CĂLIFARUL, SC OCOLUL SILVIC SIRIU  SRL, A.V.P.S. BRADUL  BUCUREŞTI, A.V. CERBUL CARPATIN,  împreună cu reprezentanţi ai Institutului de Amenajări Silvice, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, ai  Comisariatul Teritorial al Gărzii de Mediu Buzău, ai  Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov şi cei ai Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic Focşani, vor participa la acţiunea de evaluare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate (urs brun, lup, râs si pisică sălbatică).

Pentru gestionarii  fondurilor cinegetice ale căror suprafeţe  se suprapun peste arii protejate, evaluările se fac separat, iar la acţiunile de evaluare vor participa şi custozii desemnaţi.

Programarea acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs, lup, râs si pisică sălbatică a fost realizată, la începutul acestei luni, de gestionarii fondurilor de vânătoare.

Până la sfârşitul lunii aprilie, rezultatele acţiunilor de evaluare realizate în fiecare fond de vânătoare se vor analiza şi centraliza, la nivel  judeţean, de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

Centralizările judeţene vor conţine, pe lângă efective evaluate  şi numărul de exemplare din speciile strict protejate(urs brun, lup, râs si pisică sălbatică),  repartizat pe fonduri de vânătoare, propuse pentru recoltă în sezonul de vânătoare  2013/2014. Propunerile de recoltă  vor fi stabilite în funcţie de pagubele înregistrate, situaţia efectivelor reale comparate cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei pentru speciile analizate.

Aceste propuneri vor fi analizate la nivel naţional, urmând ca aprobarea cotelor de recoltă să fie cuprinsă într-un ordin emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

În urma evaluării realizate în anul 2012 a rezultat faptul că în judeţul Buzău erau de 387 de exemplare de urs, 130 exemplare de lup, 80 de exemplare de râs şi 213 exemplare de pisică sălbatică.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings