INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI FACE ANGAJARI

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează concursuri pentru ocuparea a 10 posturi vacante de personal contractual în cadrul Serviciului Administrativ și la nivelul centrelor specializate din București, Timișoara, Galați, Maramureș, Rădăuți și Otopeni. Dosarele de înscriere, în volum complet, se depun personal la structura de resurse umane a instituției, la sediul din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti.

Inspectoratul General pentru Imigrări a demarat procedura de concurs, din sursă externă, pentru ocuparea a zece posturi vacante de personal contractual în cadrul Serviciului Administrativ și la nivelul centrelor specializate pe linie de migrație și azil.

Astfel, în vederea reducerii deficitului de personal și asigurării activității în condiții optime, la nivelul aparatului propriu în cadrul Serviciului Administrativ, la Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din București, Timișoara, Maramureș, Rădăuți și Galați, precum și la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni au fost scoase la concurs 3 posturi pentru muncitor calificat IV-I (instalator, electrician, fochist), 6 pentru îngrijitor de clădiri și 1 de magaziner.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta personal dosarul de candidat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, la sediul din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti.

Anunțurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa www.igi.mai.gov.ro, secțiunea “Carieră”. Concursul va consta în trei etape succesive, respectiv, selecția dosarelor de concurs, proba practică și interviul.

Informații suplimentare privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de examen și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi obținute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări la numărul de telefon 021/4107513 și interiorul precizat în anunț.

 

 

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings