Calendar Crestin Ortodox
BREAKING NEWS

EXTRAORDINARA LA CJ

EXTRAORDINARA LA CJ
03 Dec
2:18
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
 
 
DISPOZIŢIE   Nr. 339
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară
Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, JOI, 06 DECEMBRIE  2018, ora 12:00.
 Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi:
1. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Ilie Năstase;
2. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală.
Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2018
 
 
 
PREŞEDINTE,
 
PETRE-EMANOIL NEAGU
                                                 
« »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings