DISPOZITIE DE PRESEDINTE

Prin  Dispoziția nr.22/21.01. 2019 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 28 IANUARIE 2019, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării:

          I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 1.Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept   public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2018

2.Modificarea punctului V, poziția 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată

3.Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019

4.Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Național 2018

5.Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

6.Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020

7.Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale)

8.Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

9.Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

10.Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

11.Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

12.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
II.NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

1.NOTĂ privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.133/31.05.2018

2.RAPORT privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr.34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2018

3.RAPORT anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău pentru anul 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings