Dispoziția nr.202 din 30.07.2020

Prin Dispoziția nr.202 din 30.07.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 05 august 2020, ora 09:30.

Ordinea de zi a ședinței:

Proiect de hotărâre nr. 135/30.07.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 136/30.07.2020 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 137/30.07.2020 pentru recunoașterea unui drept de trecere în favoarea Societății „SIGMA PREMIUM” SA, pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea unității medicale

Proiect de hotărâre nr. 138/30.07.2020  privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să semneze „Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău și Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Proiect de hotărâre nr. 139/30.07.2020  privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr. 140/30.07.2020  privind aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului

Proiect de hotărâre nr. 141/30.07.2020  privind aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 142/30.07.2020  privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024

Proiect de hotărâre nr. 144/30.07.2020  privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de  hotărâre nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings