DE VEGHE PENTRU SIGURANŢA ELEVILOR

                  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău va veghea, alături de celelalte instituţii cu responsabilităţi în sigurantadomeniu, la siguranţa elevilor.

                   Peste 300 de poliţişti vor fi angrenaţi în măsurile ocazionate de deschiderea anului de învăţământ preuniversitar.

                   Pentru anul de învăţământ 2013 – 2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău va iniţia campania locală „ŞTIU SĂ FIU ÎN SIGURANŢĂ”, ce are drept scop creşterea gradului de informare a elevilor, în vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare a acestora în activităţi infracţionale.

 

 

În contextul începerii anului şcolar 2013 -2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a luat măsuri de punere în aplicare a Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

Unităţile de învăţământ aflate în responsabilitatea poliţiei vor fi incluse în itinerariile de patrulare, iar echipajele de poliţie vor fi prezente în zona şcolilor, în intervalele orare în care se realizează intrarea şi ieşirea elevilor de la cursuri.

 

Pentru fiecare liceu sau şcoală generală din judeţ a fost desemnat un poliţist care va ţine permanent legătura cu persoanele din conducerea acestor obiective, se va interesa de problemele cu care se confruntă elevii şi se va implica în soluţionarea lor, în limitele competenţelor conferite de lege.

 

De asemenea, la fiecare şcoală vor fi afişate datele de contact ale poliţistului de proximitate, pentru o mai bună comunicare.

 

Pentru siguranţa elevilor, vor fi identificaţi deţinătorii de autovehicule destinate transportului şcolar. Aceştia vor fi instruiţi cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

O categorie specială de participanţi la traficul rutier o reprezintă copiii, care în contextul particularităţilor specifice vârstei, sunt vulnerabili la implicarea în accidente de circulaţie, reacţiile lor fiind imprevizibile pentru conducătorii auto.

 

Astfel, poliţiştii rutieri vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului la orele de maximă afluire a elevilor.

 

În ziua de 16 septembrie a.c., peste 300 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău vor fi angrenaţi în măsurile ocazionate de deschiderea anului de învăţământ preuniversitar.

 

Concomitent cu măsurile stabilite conform Planului Teritorial Comun de Acţiune, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău va iniţia, pentru anul de învăţământ 2013 – 2014, campania locală „ŞTIU SĂ FIU ÎN SIGURANŢĂ”, ce are drept scop creşterea gradului de informare a elevilor, în vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare a acestora în activităţi infracţionale.

 

Campania se derulează în perioada 16 septembrie – 11 octombrie a.c., în unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din judeţul Buzău.

 

Totodată, pe parcursul anului şcolar, poliţiştii de la structurile de prevenire, de proximitate şi de la posturile de poliţie comunale vor desfăşura activităţi preventive în unităţile de învăţământ din judeţ, pentru a oferi elevilor recomandări care să îi ajute să nu devină victime ale persoanelor certate cu legea sau să gestioneze eventualele conflicte în care ar putea fi implicaţi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings